Termal Su

TIBBI DEĞERLENDİRME KURULUNUN DEĞERLENDİRME RAPORU

1.Kaynak Adı: Afyonkarahisar İli, İhsaniye İlçesi, Yaylabağı Kasabası, Özgül Termal Tesisleri suyu

2.Değerlendirme Tarihi: 27.ŞUBAT.2012

3.Analiz Raporuna Göre Doğal Tedavi Unsurunun Niteliğinin Tanımlanması:(Suyun / peloidin tanımı):
T.C. Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Merkezi Başkanlığının 31.01.2012 gün ve 
2808 protokol nolu analiz raporu ile TAEK Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim .Merkezi’nin 
30.01.2012 gün ve SD12000171 sayılı raporuna göre toplam mineralizasyonu 4455 mg/Lt., kaynak çıkış 
sıcaklığı 72 0C olan mineralli su.

4.Niteliğine Göre Doğal Tedavi Unsurunun Tıbbi Balneolojik Tanımlanması: Alınan örnek 4455 mg/Lt. toplam 
mineralizasyona sahip, florürlü (2,65 mg/Lt.), sodyumlu (1017 mg/Lt), bikarbonatlı (3002 mg/Lt.) karışık 
nitelikli mineralli sudur. Tamamlayıcı tedavi unsuru olarak hekim kontrolünde uygun sıcaklığa getirilerek 
banyo uygulamaları şeklinde inflamatuvar romatizmal hastalıkların (romatiod artrit, ankilozan spondilit başta 
olmak üzere) kronik dönemlerinde, kronik bel ağrısı, osteoartrit gibi noninflamatuvar eklem hastalıklarının; miyozit, 
tendinit, travma, fibromiyalji sendromu gibi yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde, ortopedik operasyonlar, beyin ve 
sinir cerrahisi sonrası gibi uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında, kronik dönemdeki seçilmiş 
nörolojik rahatsızlıklarda, cerebral palsy gibi hastalıkların tedavisinde rehabilitasyon amacıyla, stres bozukluğu, 
nörovejetatif distoniler örneklerindeki gibi genel stres bozukluklarında ve spor yaralanmalarında kullanılabilir niteliktedir. 
Seçilmiş olgularda mide barsak sisteminin fonksiyonel rahatsızlıklarında, hekim kontrolünde ve tanımlanmış kür süresi 
boyunca olmak şartıyla içme kürlerinde kullanılabilir.